Porozumienie wymaga zrozumienia.

Postrzegam rolę tłumacza jako pośrednika w procesie komunikacji, który dzięki zrozumieniu sensu przekazywanych treści stwarza możliwość pełnego zrozumienia i porozumienia między partnerami, mówiącymi w różnych językach. Dlatego tak ważna jest dobra znajomość danego tematu lub dziedziny.

Jestem tłumaczem przysięgłym. Wykonuję tłumaczenia z/na język niemiecki.

Moją pracę nad tekstem poprzedza intensywne wdrożenie się w jego tematykę. Tłumaczenie ustne charakteryzuje zaś uważność i wnikliwa koncentracja na partnerach rozmowy.

Tłumaczenia wykonane

kompetentnie
dokładnie
rzetelnie

Główne specjalizacje

prawo podatkowe i gospodarcze
ekonomia, finanse, rachunkowość
dokumenty i czynności urzędowe
turystyka i kultura

Pracownia FRILANSER
Anna Jaremko

ul. Dolina 6c/26
61-551 Poznań / PL
Tel. +48 (0)61 833 98 60
Fax: +48 (0)61 833 42 37
Kom./Mobil: +48 601 58 00 86
Email: pracownia@frilanser.pl